Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Digitala kanaler II, 7,5 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok: 23 oktober–5 november.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MKG005–12611

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–02 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Per Israelsson

per.israelsson@hig.se

070 2293426

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och välkommen till kursen Digitala kanaler II!

Kursen erbjuder en fördjupad och delvis praktiskt inriktad kunskap om den kommunikationslogik som råder i samtidens digitaliserade medielandskap.

Kursen inleds med sitt första undervisningstillfälle tisdag 7 november kl. 18 på undervisningsplattformen Zoom. Inför detta tillfälle är det därför viktigt att ha installerat den Zoom-tjänst som alla studenter på högskolan har tillgång till. Undervisningen kommer fortsättningsvis gå på tisdagar, samma tid och via samma Zoom-länk.

Kursen går på kvällstid och på distans. Undervisningen sker därför på plattformen Zoom, i form av föreläsningar och seminarier. Under kursens gång genomför vi också ett grupparbete som består i att skissera ett strategiskt kommunikationsupplägg med mottagaranpassning, utifrån kursens fokus på digitala kommunikationskanaler. Grupparbetet löper fortgående under kursen, och examineras genom en presentation vid sista undervisningstillfället.

Även om kursen delvis en fortsättning på och fördjupning av kursen Digitala kanaler I, är Digitala kanaler II en fristående kurs och kan läsas utan att ha genomgått Digitala kanaler I.

Kursens är upplagd på åtta (8) undervisningstillfällen som vardera består av en del i föreläsningsform och en del i seminarieform. Föreläsningarna är inte förinspelade, utan sker på plats i Zoom. På seminarierna förväntas aktivt deltagande. Seminarierna bygger vidare på och fördjupar de teman som tagits upp under föreläsningarna. Kursen examineras dels genom skriftliga uppgifter, dels genom grupparbete och delaktighet i seminarier.

Kommunikationssätt
Kommunikation mellan lärare och studenter sker främst genom utbildningsplattformen Canvas. Här finns schema, lektionsplanering, litteraturlistor, gruppindelningar och annat som är relevant för kursen. Det är möjligt att kommunicera med lärare och med andra kursdeltagare genom plattformen. Genom kurssidans anslagsfunktion publiceras relevant information rörande kursen, till exempel eventuella schemaändringar. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum logga in på plattformen, liksom att se till att plattformens meddelandefunktion är länkad ett aktuellt mejlkonto.

Eftersom undervisningen sker på plattformen Zoom, är det viktigt att ha installerat denna tjänst inför kursstarten. Zoom tillhandahålls av högskolan

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)