Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Artificiella världar: sanning, sannolikhet och AI-genererad kunskapsproduktion, 7,5 hp distans.

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 11–24 mars.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MKG009 22605

Kursperiod och studietakt

Vecka 13–22 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Per Israelson
per.israelson@hig.se

026-648682

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och välkommen till kursen Artificiella världar!

Kursen erbjuder en teoretisk och historisk inramning av fenomenet artificiell intelligens, med särskilt fokus på hur generativa tillämpningar av stora språkmodeller förändrar sättet världar skapas och framställs.

Den nya artificiella intelligensens förmåga att syntetiskt generera övertygande text- och bilddokument utmanar idag centrala uppfattningar om sanning och autenticitet. Med tillgång till AI-modeller kan i princip vem som helst skapa fejkade historiska dokument – som nyhetsartiklar, litterära texter och fotografier – vilka uttryckligen är konstgjorda men likväl framstår som äkta. Hur förändrar detta vårt sätt att arbeta med nyhetsförmedling och kunskapsproduktion?

I kursen diskuteras mediala sanningsanspråk och olika medieteknikers autenticitet i ett
historiskt perspektiv som har sitt främsta fokus på samtiden. Kursen erbjuder också en översiktlig och praktiskt orienterad genomgång av generativa AI-modeller – hur fungerar dessa modeller, hur är de konstruerade och vilka möjligheter och begränsningar har de?

Kursen inleds med sitt första undervisningstillfälle tisdag 26/3 kl 18-20 på undervisningsplattformen Zoom. Inför detta tillfälle är det därför viktigt att ha installerat den Zoom-tjänst som alla studenter på högskolan har tillgång till. Undervisningen kommer fortsättningsvis gå på tisdagar, samma tid och via samma Zoom-länk.

Kursen går på kvällstid och på distans, en gång i veckan med något undantag. Undervisningen sker därför på plattformen Zoom, i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska. Föreläsningar sker i realtid, men spelas in och görs tillgängliga för kursdeltagare i efterhand.

Under kursens gång genomför vi också ett grupparbete som består i att praktiskt utforska och tillämpa generativa AI-modeller med syfte att undersöka kursens teoretiska inriktning på artificiellt världsskapande. Grupparbetet löper fortgående under kursen, och examineras genom att producera ett AI-genererat, kollaborativt objekt som presenteras vid sista undervisningstillfället.

Kursen examineras genom deltagande i seminarier och grupparbete, liksom genom en avslutande skriftlig uppgift som utifrån kursens innehåll diskuterar och reflekterar över grupparbetets arbete med AI-modeller.

Kommunikationssätt
Kommunikation mellan lärare och studenter sker främst genom utbildningsplattformen Canvas. Här finns schema, lektionsplanering, litteraturlistor, gruppindelningar och annat som är relevant för kursen. Det är möjligt att kommunicera med lärare och med andra kursdeltagare genom plattformen. Genom kurssidans anslagsfunktion publiceras relevant information rörande kursen, till exempel eventuella schemaändringar. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum logga in på plattformen, liksom att se till att plattformens meddelandefunktion är länkad ett aktuellt mejlkonto

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)