Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Makroekonomi med finansiell analys, distans,15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NEG001, 11202, 11205

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–02 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Mahmoud Rezagholi
Mahmoud.Rezagholi@hig.se
026-64 82 99

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Makroekonomi studerar samhällsekonomin i helheten. Kursen inleds med en genomgång av makroekonomiska centrala frågor, begrepp, marknader och variabler. Vidare presenteras makroekonomiska teorier och modeller för att förklara varför störningar som arbetslöshet och inflation uppstår och på vilka sätt åtgärdas. Under den senare delen av kursen ges en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi för att skapa förståelse för vilka funktioner det finansiella systemet har i en modern marknadsekonomi.
Kursen består av 13 moment och startar vecka 35, måndagen 28/8 med första webb-föreläsning och tillhörande åhörarkopia under fliken ”Moduler” i Canvas. Sedan fortsätter kursen enligt en tidsplan. De flesta momenten innehåller övningsuppgifter.
Kursen examineras med 6 moment; 4 duggor, en gruppuppgift och en skriftlig salstentamen.

Kurslitteratur består av:

Fregert, Klas & Johnung, Lars (senaste upplagan). Makroekonomi: Teori, politik och
institutioner. Studentlitteratur

Byström, Hans (senaste upplagan). Finance: Markets, Instruments and Investments.
Studentlitteratur

Kommunikationssätt
Kommunikationen i kursen sker via läroplattformen Canvas.
I distanskursen Makroekonomi med finansiell analys använder vi plattformen ”Diskussioner” i Canvas för både frågeställningar och kunskapsutbyte. ”Diskussioner” är ett underlag för lärarnas formativ bedömning av studenternas lärandebehov.

Övrig information
Kursansvarig: Mahmoud Rezagholi
Examinator: Ann-Christin Jansson
Övrig lärare: Ulrika Praski, Maria Kulander, Malin Berglund

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Sandra Svahn Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)