Sök

Välkommen till kursen Makroekonomi med finansiell analys, 15 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NEG001 11203 11206

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 (halvfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema 11203 11206

Kursansvarig lärare

Mahmoud Rezagholi
Mahmoud.Rezagholi@hig.se
+4626648299

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


VÄLKOMMEN TILL KURSEN MAKROEKONOMI MED FINANSIELL ANALYS Ht22, 15hp, ortsoberoende, halvfart
11203+21206 (program + fristående)

Makroekonomi studerar samhällsekonomin i helheten. Kursen inleds med en genomgång av makroekonomiska centrala frågor, begrepp, marknader och variabler. Vidare presenteras makroekonomiska teorier och modeller för att förklara varför störningar som arbetslöshet och inflation uppstår och på vilka sätt åtgärdas. Under den senare delen av kursen ges en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi för att skapa förståelse för vilka funktioner det finansiella systemet har i en modern marknadsekonomi.
Kursen består av 13 moment och startar vecka 35, måndagen 29/9 med första webb-föreläsning och tillhörande åhörarkopia under fliken ”Moduler” i Canvas. Sedan fortsätter kursen enligt en tidsplan. De flesta momenten innehåller övningsuppgifter med lösningsförslag och webb-genomgångar.
Kursen examineras med 6 moment; 4 duggor, en gruppuppgift och en skriftlig salstentamen. Inspelningar har tidsbegränsningar.

Kurslitteratur består av:
Fregert, Klas & Johnung, Lars (senaste upplagan). Makroekonomi: Teori, politik och
institutioner. Studentlitteratur

Byström, Hans (senaste upplagan). Finance: Markets, Instruments and Investments.
Studentlitteratur

Kursansvarig: Mahmoud Rezagholi
Examinator: Ann-Christin Jansson
Övrig lärare: Ulrika Praski, Maria Kulander, Malin Berglund

Kommunikationssätt
Canvas är huvudkommunikationssätt

 

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)