Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Tillämpad hälsoekonomisk analys, 7.5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NEG005, 11208

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–02 (kvartsfart )

Kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Mahmoud Rezagholi
Mahmoud.Rezagholi@hig.se
026-64 82 99

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


I kursen ges en förståelse av det hälsoekonomiska ämnets centrala begrepp, ansatser, principer och metoder som tillämpas vid ekonomisk utvärdering av hälsointerventioner samt inför ett beslutsfattande inom hälso- och sjukvård, miljöhälsa och arbetsplatser på både mikro- och makronivå. Ur den svenska hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om prioriteringar fokuserar kursen på kostnadseffektivitetsprincipen som en grund till hälsoekonomiskt beslutsfattande. Under kursen behandlas alltså framför allt hälsoekonomiska beslutsfattanden vid olika nivåer, men baserad på kostnadseffektivitetsprincipen. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär en effektiv resursanvändning inom sjukvård, prevention, hälsofrämjande arbete och övriga hållbarhetsarbete som systematiskt arbetsmiljöarbete och miljöhälsa.
Kursen Tillämpad hälsoekonomisk analys vilar på mikroekonomiska fundament, men för en djup förståelse av processen med ett hälsoekonomiskt beslutsfattande och tillämpning av kostnadseffektivitetsprincipen behandlas även grunderna i statistik och makroekonomi. Exempel på de basala principerna från nationalekonomi och statistik är metoder för datainsamling och dataanalys, hantering av osäkerhet, elasticiteter, optimalt val vid konsumtion och produktion, marknadsform och marknadsmisslyckande, kostnadskurvor, ekonomisk politik, BNP och inflation.
Resultat från ekonomiska utvärderingar är en grund till hälsoekonomiska beslutsfattande vid individ- region- och samhällsnivå.

Kursen startar vecka 35, måndagen 28/8 med första webb-föreläsning och tillhörande åhörarkopia under fliken ”Moduler” i Canvas. Sedan fortsätter kursen enligt en tidsplan. Alla moment innehåller övningsuppgifter.

Kursen består av 5 moment och examineras med 2 moment; en individuell inlämningsuppgift följd av ett obligatoriskt seminarium och en skriftlig hemtentamen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen i kursen sker via Canvas och Zoom enligt nedan:
Den nätbaserade undervisningen sker via läroplattformen CANVAS och består av åhörarkopior, inspelningar, övningsfrågor och ett zoom-möte.

Kursansvarig: Mahmoud Rezagholi, madrei@hig.se

Examinator: Ann-Christin Jansson
Ämnesansvarig: Mats Landström

Övrig information
Kurslitteratur:
Persson, J., Ferraz-Nunes J. & Karlberg, I. (2019). Hälsoekonomi - Begrepp och tillämpningar, tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.
Svensson, M. (2019). Hälsoekonomisk utvärdering - Metod och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. sidor: 174
Vetenskapliga artiklar inom området; sidor: max 50.
Eventuellt övriga texter; sidor: max 50.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-08-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)