Sök

Välkommen till kursen Mikroekonomi med tillämpningar 15 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NEG002, 21203 och NEG208

Kursperiod och studietakt

Vecka 03-22 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Malin Berglund
Malin.Berglund@hig.se
+4626648466

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Undervisningen sker dels genom förinspelade genomgångar av vissa teoretiska avsnitt, dels av undervisnings- och övningstillfällen i sal.

Undervisningstillfällena i sal förutsätter att studenterna kommer förberedda, det vill säga har läst relevant kurslitteratur och har tittat på inspelad undervisning inför undervisningstillfällena i sal.

Undervisning på campus sker normalt 1-2 gånger i veckan.

Kursen examineras med tre duggor (skrivs i lärplattformen Canvas), två seminarium i sal, en inlämningsuppgift som tillhör ett av seminarietillfällena i sal (genomförs i grupp om 3-4 studenter) samt en skriftlig salstentamen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen sker via Canvas samt fysiska träffar enligt schemat.

Övrig information
Kom ihåg att köpa kurslitteraturen i god tid före kursstart! Ni har ett examinationsmoment redan en vecka efter kursstart.

Notera att kursansvarig Malin Berglund lättast nås via mejl Malin.Berglund@hig.se

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)