Sök

Mikroekonomisk teori 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NE101A, 21204

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–12 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Gulizar Akay
gulizar.akay@hig.se
+4626648973

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Undervisningen sker dels genom förinspelade genomgångar av vissa teoretiska avsnitt dels av föreläsningar och övningar i sal.

Föreläsningar i sal förutsätter att studenterna kommer förberedda, det vill säga har läst relevant kurslitteratur och har tittat på inspelad genomgångar inför föreläsningar i sal.

Kursen examineras med en skriftlig salstentamen.

Kommunikationssätt
Kommunikation sker via Canvas samt fysiska träffar enligt schemat.

Övrig information
Kom ihåg att köpa kurslitteraturen i god tid före kursstart.

Notera att kursansvarig Gülizar Akay lättast nås via mejl ulizar.Akay@hig.se

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)