Sök

Välkommen till kursen Examensarbete för grundlärare F-3: biologi, fysik, kemi och teknik med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp! (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 02–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NIA301 28115

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Eva Kellner
eva.kellner@hig.se
026–64 85 00

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursstart sker den 16 januari kl. 09:00 via zoom:
https://hig-se.zoom.us/j/61252995074

Under måndagen den 16 januari kommer vi bland annat att prata om projektplan, hur examensarbetet kan utformas och viktiga validitets och reliabilitetsfrågor. Under tisdagens seminarium ska du kort berätta om dina egna tankar och idéer kring examensarbetets inriktning, så att vi kan bolla dina idéer tillsammans.


När din handledare är utsedd bestämmer ni tillsammans hur och när ni ska kommunicera under vårterminen.

Välkommen!
Eva kellner

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)