Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 13–26 december.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVA306 14411

Kursperiod och studietakt

Vecka 52–41 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Malin Söderberg
malin.soderberg@hig.se
+4626648273 

Monique Toratti Lindgren

monique.toratti.lindgren@hig.se 

026-648954

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen består av två delar på sammanlagt 10 veckor (15hp). Dessa två delar är fördelade på olika terminer. Del 1 går sista tre veckorna i termin 1 (HT21), och del 2 går de första sju veckorna i termin 3 (HT22). Del 1 innehåller läkemedelsräkning samt allmän farmakologi och receptskrivning. Del 2 innehåller sjukdomslära och specifik farmakologi med förskrivningsrätt.
I kursen varvas föreläsningar, workshop och seminarier. En stor del av undervisningen sker genom självstudier och bearbetande av
studieuppgifter individuellt och/eller i grupp. Föreläsningar kan ges både live på campus, via zoom eller i inspelat format. Seminarier kommer att ges både live och via zoom.
Kursens lärandemål examineras genom obligatoriska examinerande seminarier, individuella tentamina samt skriftliga uppgifter. Kursbetyg ges när hela kursen är genomförd och ges utifrån en sammanvägning av de olika examinationerna, i en sjugradig betygsskala A, B, C, D, E, Fx, F.
Mer information om kursen vid kursstart samt via lärplattformen canvas.

Kommunikationen i kursen sker främst via canvas och med mejl till lärare. Zoom, som är ett digitalt verktyg kan också komma att användas. Vid föreläsningar och seminarier ges också tillfälle för kontakt med lärarna. Kursansvariga och examinatorer nås säkrast via mejl.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)