Sök

Välkommen till kursen Examensarbete inom distriktssköterskans kunskapsområde, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA705, 14334

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på kvartsfart under vecka 35-22

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Namn: Annica Björkman
E-post: annica.bjorkman@hig.se
Telefon: 026-648404

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Examensarbete i omvårdnad innefattande;
- litteratursökning
- vetenskapsmetodik
- forskningsetik
- vetenskapsteori

För ett godkänt betyg krävs att samtliga studieuppgifter är genomförda.
Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter genom framläggande och försvar av examensarbete samt muntlig examination genom kritisk granskning av annan students examensarbete.

Kursen använder sig av Canvas, mejl, zoom som kommunikationsverktyg.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-04-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)