Välkommen till kursen Introduktion till omvårdnad som vetenskap och arbetsområde, 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 35-39.

Kursinformation

Kursnamn

Introduktion till omvårdnad som vetenskap och arbetsområde

Kurskod

OMG101

Anmälningskod

14325

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Malin Jordal 
E-post: Malin.Jordal@hig.se
Telefon: 070-4220268


Namn: Pär Lindblom

E-post: par.lindblom@hig.se

Telefon: 026648207

Kursadministration

Namn: Angelica Selin
E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning

Period för kursregistrering: 16 augusti – 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Kurslitteratur

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Följande undervisningsformer ingår i kursen: föreläsningar, seminarium, metodövningar och examinationer. Föreläsningarna och seminarierna kommer i huvudsak ges via Zoom. Undervisningsformerna definieras nedan.

Föreläsning: Undervisningsform som innebär teoretisk information inför nya avsnitt i kursen och förutsätter att du som enskild deltagare ska vara väl förberedd samt aktivt delta med inlägg och frågor.

Studieuppgift: Studieuppgifter är avsedda för att du som student självständigt eller i grupp ska utföra olika studentarbeten. Studieuppgifter kan vara skriftliga eller muntliga och ingår i de flesta av sjuksköterskeprogrammets kurser. I kurs 1 ingår inga studieuppgifter, alla uppgifter är examinerande.

Seminarium: Seminarium är en undervisningsform som innebär att du i grupp ska diskutera och reflektera utifrån givna anvisningar. Det förutsätter att du som enskild deltagare ska vara väl förberedd och aktivt delta i seminariet. I kurs 1 ingår tre seminarier, samtliga är examinerande.

Klinisk färdighetsträning: Klinisk färdighetsträning är en undervisningsform som innebär tillämpning av praktiska moment som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det förutsätter att du som enskild deltagare ska vara väl förberedd och aktivt delta i övningarna. I kursen ingår två metodövningar; upplevelsebaserad övning och hjärt- och lungräddning. Den upplevelsebaserade övningen kommer ges på plats (inte Zoom) under kursens gång, men hjärt- och lungräddning kommer på grund av pandemin ges under november månad.

Examination: Examinationer ingår i utbildningen och används för att avgöra om du skaffat dig föreskrivna färdigheter som ger underlag för betyg. Detta kan ske både individuellt och i grupp, skriftligt eller muntligt i seminarieform eller i tentamenssal eller som en hemtentamen. I kursen ingår fem skriftliga examinationer. Fyra av examinationerna, 2 till 5, genomförs i grupp men bedöms individuellt. Examination 6 får du göra som en individuell skriftlig hemtentamen, utifrån vad du upplever i samband med en klinisk färdighetsträning.

Betyg på varje examination samt kursbetyg skrivs in i Ladok. Betygen som du får på respektive examination vägs sedan ihop till ett kursbetyg. Efter avslutad kurs rapporterar kursansvariga de examinerande momenten och betyg i Ladok.


Kursbetyg ges enligt en sjugradig skala från A till F. För ytterligare information om examination hänvisas till kursplan, tentamensföreskrifter och riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter i sjuksköterskeprogrammet.

Kommunikationssätt


Kommunikation i kursen förs huvudsakligen via e-post och läroplattformen Canvas. Betyg på enskilda uppgifter samt kursbetyg dokumenteras i Ladok.

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-07-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)