Sök

Välkommen till kursen Introduktion till omvårdnad som vetenskap och arbetsområde, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMG101 14327

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-39 Helfart

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Malin Jordal 
E-post: Malin.Jordal@hig.se
Telefon: 070-4220268

 

Namn: Pär Lindblom

E-post: par.lindblom@hig.se

Telefon: 026648207

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


När du har registrerat dig på din kurs i Ladok så skrivs du automatiskt in på kursen i lärplattformen Canvas. Det kan ta cirka 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i Canvas, då kan du logga in och se din kurs. En förutsättning för att du ska kunna se din kurs i Canvas är att läraren öppnat den för deltagare. Detta sker i vissa fall först vid kursstart.

Logga in i Canvas

Kursupplägg

Följande undervisningsformer ingår i kursen: föreläsningar, seminarium, metodövningar och examinationer. Föreläsningarna och seminarierna kommer i huvudsak ges på campus men, även via Zoom. Undervisningsformerna definieras nedan.

Föreläsning: Undervisningsform som innebär teoretisk information inför nya avsnitt i kursen och förutsätter att du som enskild deltagare ska vara väl förberedd samt aktivt delta med inlägg och frågor.

Studieuppgift: Studieuppgifter är avsedda för att du som student självständigt eller i grupp ska utföra olika studentarbeten. Studieuppgifter kan vara skriftliga eller muntliga och ingår i de flesta av sjuksköterskeprogrammets kurser. I kurs 1 ingår inga studieuppgifter, alla uppgifter är examinerande.

Seminarium: Seminarium är en undervisningsform som innebär att du i grupp ska diskutera och reflektera utifrån givna anvisningar. Det förutsätter att du som enskild deltagare ska vara väl förberedd och aktivt delta i seminariet. I kurs 1 ingår tre seminarier, samtliga är examinerande.

Klinisk färdighetsträning: Klinisk färdighetsträning är en undervisningsform som innebär tillämpning av praktiska moment som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det förutsätter att du som enskild deltagare ska vara väl förberedd och aktivt delta i övningarna. I kursen ingår två metodövningar; upplevelsebaserad övning och hjärt- och lungräddning.


Examination: Examinationer ingår i utbildningen och används för att avgöra om du skaffat dig föreskrivna färdigheter som ger underlag för betyg. Detta kan ske både individuellt och i grupp, skriftligt eller muntligt i seminarieform eller i tentamenssal eller som en hemtentamen. I kursen ingår fem skriftliga examinationer. Fyra av examinationerna, 2 till 5, genomförs i grupp men bedöms individuellt. Examination 6 får du göra som en individuell skriftlig hemtentamen, utifrån vad du upplever i samband med en klinisk färdighetsträning.

Betyg på varje examination samt kursbetyg skrivs in i Ladok. Betygen som du får på respektive examination vägs sedan ihop till ett kursbetyg. Efter avslutad kurs rapporterar kursansvariga de examinerande momenten och betyg i Ladok.


Kursbetyg ges enligt en sjugradig skala från A till F. För ytterligare information om examination hänvisas till kursplan, tentamensföreskrifter och riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter i sjuksköterskeprogrammet.

Kommunikationssätt

Kommunikation i kursen förs huvudsakligen via e-post och läroplattformen Canvas. Betyg på enskilda uppgifter samt kursbetyg dokumenteras i Ladok.

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)