Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Palliativ vård och omvårdnad av äldre i livets slut 7,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA135 14348

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–44 (halvfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Annakarin Olsson
annakarin.olsson@hig.se
026-64 88 12

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursintroduktion kommer att hållas på Zoom tisdag 29/8 kl.13.00 (Zoom-länk anslås på Canvas).

Kursens upplägg
Inspelade föreläsningar, examinerande (obligatoriska) seminarium och examinationsuppgifter.

Kommunikationssätt
Seminarierna kommer att genomföras via Zoom och all övrig information om kursen kommer att finnas i lärplattformen Canvas.

Övrig information
Viktigt att notera är att i kursen ingår obligatorisk verksamhetsförlagd uppgift s.k. fältstudie (omfattande minst 30 timmar). Fältstudien ligger till grund för genomförande av examinationsuppgift. Fältstudieplats(er) (kan vara fördelad på en- eller flera kliniska verksamheter) ordnas av studenten själv. Ingen ersättning utgår från lärosätet (HiG) för detta

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)