Sök

Välkommen till kursen Mikrobiologi och Farmakologi, 7,5 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 26 sept och 2 okt.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVG101 14402

Kursperiod och studietakt

Vecka 40-44 helfart

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Britt-Mari Wågström 
E-post: Britt-Mari.Wagstrom@hig.se
Telefon: 026-648168

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Studieformen är campusbaserad vilket innebär att undervisningen sker på campus Högskolan i Gävle. Kursen går under veckorna 40 – 44.
Kursen bedrivs på heltid och är uppdelad i två delar, 1) Mikrobiologi med Vårdhygien och 2) Farmakologi med Läkemedelsräkning. De flesta föreläsningarna är inspelade och finns tillgängliga på Canvas. Obligatoriska seminarier och obligatoriska kliniska färdighetsträningar ingår i de båda delarna. Seminarierna sker dels via Zoom och dels på campus. Kliniska färdighetsträningarna sker på campus.
Mikrobiologi med Vårdhygien och Farmakologi samt Läkemedelsräkning examineras var för sig som salstentamen vid olika tillfällen.

Kommunikationen mellan lärare, examinator och studenter sker främst via Canvas och e-mail.

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv

Publicerad av: Angelica Selin Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)