Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Mikrobiologi och Farmakologi, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 18 september–1 oktober.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVG101 14408

Kursperiod och studietakt

Vecka 40–44 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Britt-Mari Wågström
Britt-Mari.Wagstrom@hig.se
026-648168

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Studieformen är campusbaserad vilket innebär att undervisningen sker på campus Högskolan i Gävle. Kursen går under veckorna 40 – 44.
Kursen bedrivs på heltid och är uppdelad i två delar, 1) Mikrobiologi med Vårdhygien och 2) Farmakologi med Läkemedelsräkning. De flesta föreläsningarna är inspelade och finns tillgängliga på Canvas. Obligatoriska seminarier och obligatoriska kliniska färdighetsträningar ingår i de båda delarna. Seminarierna sker dels via Zoom och dels på campus. Kliniska färdighetsträningarna sker på campus.
Mikrobiologi med Vårdhygien och Farmakologi samt Läkemedelsräkning examineras var för sig som salstentamen vid olika tillfällen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen mellan lärare, examinator och studenter sker främst via Canvas och mejl.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)