Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov 18 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 oktober.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMG520 14308

Kursperiod och studietakt

42–02 (helfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Carola Ressem
Carola.Ressem@hig.se
026-64 89 85

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Undervisningsmomenten som ingår i kursen är: Verksamhetsförlagd utbildning inom slutenvård, seminarium samt tentamen. Verksamhetsförlagd utbildning är endast förlagda till Gävleborgs län.
Närvaro är obligatorisk vid kursintroduktion, seminarier, muntlig gruppresentation, klinisk färdighetsträning, klinisk examination, tentamen, och verksamhetsförlagd utbildning. All frånvaro ska tas igen.
Observera att vissa moment kräver obligatorisk förberedelse.

Kommunikationssätt
Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter. Via Canvas får du som student tillgång till kursmaterial och aktuell information. Använd alltid den mejl som du registrerat i ladok vid kontakt med lärare

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)