Sök

Välkommen till kursen Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 17 november och 30 november.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMG108 14334

Kursperiod och studietakt

Vecka 44-02 helfart

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Tove Bylund Grenklo
E-post: Tove.Bylund.Grenklo@hig.se
Telefon: 070-722 72 73

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen bedrivs på helfart under veckorna 44 (2022) till 2 (2023), det vill säga från 31 oktober till 16 januari. Schemat kommer finnas tillgängligt minst fyra veckor innan kursstart. Arbetet styrs utifrån Kursplan och Studiehandledning. Kursen bygger på nio lärandemål vilka examineras med skriftliga tentamina, skriftliga inlämningsuppgifter och/eller muntliga uppgifter (seminarier).
Arbetet styrs utifrån Kursplan och Studiehandledning. Kursen bygger på sex lärandemål vilka examineras med två tentor, två skriftliga uppgifter och två muntliga uppgifter. Undervisning och examination kommer ske växelvis fysiskt på campus och via internet (zoom).
Varmt välkomna!


Kommunikation med lärarna sker via Canvas (https://www.hig.se/Ext/Sv/Logga-in-i-Canvas.html) samt e-post.

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)