Sök

Välkommen till kursen Fysiologi och anatomi, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober och 6 november.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVG102 14403

Kursperiod och studietakt

Vecka 45-02 helfart

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Maria Wejåker
E-post: maria.wejaker@hig.se
Telefon: 0760512521

Namn: Monique Toratti Lindgren 

E-post: Monique.Toratti.Lindgren@hig.se

Telefon: 026648954

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen ger grundläggande förståelse för människans uppbyggnad och funktion -uppdelat på elva områden. Varje område inleds med en introduktionsföreläsning som kan ske live på campus, via digitalt mötesrum Zoom/eller som inspelade föreläsning. De inspelade föreläsningarna finns tillgängliga på lärplattformen Canvas under kursens gång. Föreläsningarna följs upp av ett obligatoriskt examinerande halvdagsseminarium för respektive område, obligatoriska examinerande metodövningar/laboration, online-tentamen i reproduktionsorganens anatomi och fysiologi.

Kursen slutexamineras med två skriftliga individuella digitala tentamina.

Kommunikationssätt
Kommunikationen i kursen sker genom Canvas och Zoom, vid föreläsningar, seminarier och metodövningar. Digital undervisning kan förekomma. Kursansvariga och examinator nås säkrast via e-post.

Övrig information
Utförlig information om kursen finns i Canvas och studiehandledning.

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)