Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik, 22,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 7–20 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMG105 14325, 14324, 14323, 14322

Kursperiod och studietakt

Vecka 34–48 (helfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Madelene Klockervold
Madelene.Klockervold@hig.se
026-648273 

Fredrik Hedén Seger
Fredrik.Heden.Seger@hig.se
+4626648204

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursintroduktion på ZOOM 21/8 kl 09:30, länken finns i Canvas.
Kursen innehåller tre områden fördelade på 15 veckor obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förlagda till primärvård 5 v, äldrevård 5 v och inom psykiatrisk vård 5 v. Tiden som du ska göra under varje VFU är 150 timmar. Seminarierna räknas inte in i VFU-tiden. Under delmomenten psykiatri, primärvård och äldrevård ingår antingen individuell examinationsuppgift eller individuell hemtenta.
Kliniskt seminarium och slutseminarium är obligatoriska. Halvtidsdiskussion och slutbedömningar sker via ZOOM eller så får du besök av din kliniska adjunkt under din VFU.

Kommunikationssätt
Zoom, mailen.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)