Sök

Välkommen till kursen Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 3 januari – 16 januari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 3-12.

Information om kursen

Kurskod

OMG109

Anmälningskod

24357 och 24360

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Åsa Hedlund
E-post: Asa.Hedlund@hig.se
Telefon: +4626645022

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursens upplägg

Kursens upplägg
Den här kursen består mestadels av genomförande av det egna examensarbetet, under handledning. Med hjälp av egen läsning, diskussion, övningar under handledningstillfällena och synpunkter från studiekamrater och handledare författar ni ert examensarbete. Kursen avslutas med ett slutseminarium där ni opponerar på någon annans examensarbete, försvarar ert eget och diskuterar varandras arbeten. Ni genomför slutligen en populärvetenskaplig presentation där ni summerar ert examensarbete mycket kort utifrån en poster.

Kommunikationssätt
Undervisning kan ske både på Zoom och fysiskt.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Angelica Selin Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)