Sök

Välkommen till kursen Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 2 januari och 15 januari

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVA307, 24400

Kursperiod och studietakt

03–12 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Jenny Riddarström
jenny.riddarstrom@hig.se

026-64 50 29
Monique Toratti Lindgren

monique.toratti.lindgren@hig.se
026-64 89 54

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Föreläsningar finns inspelade eller LIVE via ZOOM. Förberedelse inför föreläsningarna kan med fördel göras genom att i förväg titta igenom kurslitteraturen.
Seminarier via ZOOM.
Lärarledda övningar i läkemedelsräkning ges över ZOOM.

Två skriftliga examinationer genom individuell salstentamen här på Campus i Gävle, se schema för datum.

Lärplattformen Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter. Här kan du läsa om hur du får tillgång till kursen på Canvas. ZOOM kommer att användas.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)