Sök

Välkommen till kursen Handledning i klinisk utbildning II 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA203, 24303

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 kvartsfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Eva Ädel
eva.adel@hig.se
026-64 89 84
Carola Ressem

carola.ressem@hig.se
026-64 89 85

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


I den här kursen, som sker på avancerad nivå, får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom handledning och handledningsprocesser i klinisk utbildning. I kursen har vi särskilt fokus på handledning i grupp.
Du som handledare stärker dig och din roll genom de redskap vi ger dig men du kommer också utvecklas i de kollegiala samtalen som sker i kursen och få tid för egen reflektion i ämnet.
Kursen innehåll:

  • Grupphandledning
  • Grupprocesser
  • Interprofessionellt lärande
  • Pedagogiska metoder
  • Kommunikation
  • Samtalsmetodik
  • Reflekterande handledning.

I sex av områdena ingår föreläsning, egen inläsning av kurslitteratur och artiklar, skriftlig uppgift samt seminarium.

Det sjunde området; Grupphandledning ingår föreläsning, egen inläsning och grupphandledningstillfällen.


Kursen avslutas med en skriftlig examinationsuppgift där samtliga delar bearbetas.
Kursen ges i samarbete med socialt arbete vilket innebär att vissa moment i kursen genomförs gemensamt.


I kursen ingår sex schemalagda digitala träffar där respektive träff omfattar ca en dag. Kursen ges på avancerad nivå och innefattar 7,5 hp på kvartsfart.

Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter. Via canvas får du tillgång till kursmaterial och aktuell information. Använd alltid den mejl som du registrerat i Ladok vid kontakt med lärare.
Då kursen genomförs via Zoom så är det en förutsättning att tekniken fungerar för dig. Förbered dig genom att se till att du har en fungerande kamera och mikrofon till din enhet.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)