Sök

Välkommen till kursen Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik 22,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMG105, 24316

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–17 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Madelene Klockervold
Madelene.Klockervold@hig.se
+4626645029

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik. Kursen omfattar 22,5 hp och ges under VT-23,vecka 3 till och med vecka 17. Kursintroduktionen kommer vara live på plats här på HIG även Information inför VFU. Din första dag på kursen är alltså en heldag HÄR på HIG i salar, se schemat.

Under delmomenten psykiatri, primärvård och äldrevård ingår antingen individuell examinationsuppgift eller individuell hemtenta.

Kursen innehåller tre områden fördelade på 15 veckor obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förlagda till primärvård 5 v, äldrevård 5 v och inom psykiatrisk vård 5 v. Tiden som du ska göra under varje VFU är 150 timmar.

Lärplattformen Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter. Logga in på kursen via Canvas för att få tillgång till kursmaterial och aktuell information. Zoom kommer även användas under kursen.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)