Sök

Välkommen till kursen Omvårdnad – Självständigt examensarbete avancerad nivå 15 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA700, 24304

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Magnus Lindberg
magnus.lindberg@hig.se
026-64 84 48

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen ges på halvfart och innefattar författande av ett självständigt examensarbete under handledning. Tidpunkter och former för handledning sker i överenskommelse med tilldelad handledare. Närvaro är obligatoriskt vid två tillfällen. Vid det första tillfället diskuteras din projektplan på ett seminarium och det andra obligatoriska tillfället infaller när ditt examensarbete ventileras i ett examinationsseminarium.

I samband med kursstart den 17/1 kl 9.30 diskuteras ditt planerade ämnesområde och upplägg av examensarbete. Handledare tilldelas i slutet av dagen. Förbered dig därför inför kursstart genom att fundera på ämnesområde och inriktning på ditt examensarbete. Observera att det är förhållandevis kort tid (tre veckor) mellan kursstart till dess att projektplanen ska diskuteras.

Kommunikationssätt
Kursstart och seminarier sker via zoom och länk kommer att finnas i Canvas. Lärplattformen Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)