Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Omvårdnad med inriktning folkhälsa och folkhälsoarbete bland barn och ungdomar, 13,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 1–14 januari.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA031 24309

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–11 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Maria Radeskog
maria.radeskog@hig.se
026-64 88 60

Irene Hylander

irene.hylander@hig.se
026-64 50 19

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen består av såväl klinisk utbildning som verksamhetsförlagd utbildning. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och metodövning. Lärandemålen examineras genom muntlig uppgift, skriftlig individuell hemtentamen och individuell klinisk examination samt verksamhetsförlagd undervisning inom barnhälsovård. Utöver det genomförs verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsans medicinska insats (EMI). Obligatorisk närvaro gäller vid examinerande moment. Kursen går vårterminen 2023,vecka 3-11. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker vecka 6 på elevhälsans medicinska insats (EMI) samt inom barnhälsovård (BVH) vecka 8-10.

Kommunikationssätt
Kommunikationen i kursen sker via Canvas samt vid föreläsningar, seminarier och metodövningar. Kursansvariga och examinator nås säkrats via e-post.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)