Sök

Välkommen till kursen Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVG103, 24410,24411,24412,24413

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–07 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Monique Toratti Lindgren
Monique.Toratti.Lindgren@hig.se
+728560275

Sarah Karlsson

sahkan@hig.se

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen består av fyra separata ämnen; pediatrik inkluderad pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa, farmakologi samt läkemedelsräkning. Varje område inleds med en inspelad introduktionsföreläsning. De inspelade föreläsningarna finns tillgängliga i lärplattformen Canvas under kursens gång. Föreläsningarna i pediatrik inkluderad pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi följs upp av frivilliga halvdagsseminarium som genomförs via Zoom. Avseende läkemedelsräkning erbjuds lärarledda träningstillfällen. Kursen slutexamineras med fyra skriftliga individuella examinationer varav områdena pediatrik inkluderad pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa och farmakologi skrivs som digitala tentamina på respektive Campus. Läkemedelsräkning skrivs i pappersform på respektive Campus

Kommunikationen i kursen sker via Canvas och digitalt mötesrum - Zoom vid seminarier. Kursansvarig och examinator nås säkrast via e-post.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)