Sök

Välkommen till kursen Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning 7,5 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 2 januari och 15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OM914A 24305

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 (kvartsfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Fredrik Hedén Seger
fredrik.heden.seger@hig.se
026-64 82 04

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen är nätbaserad och bedrivs på kvartsfart under vt-2023 med kursstart den 23 januari. Inga obligatoriska träffar. Arbetet styrs utifrån en studiehandledning, som innehåller tre obligatoriska studieuppgifter och en individuell skriftlig hemtentamen. Inspelade föreläsningar finns tillgängliga på Canvas under hela kursen.

Kommunikation sker via Canvas och e-post, samt vid behov telefon.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)