Sök

Välkommen till kursen Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 6–19 februari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVG101, 24409, 24402, 24403, 24408

Kursperiod och studietakt

Vecka 08–12 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Britt-Mari Wågström
britt-mari.wagstrom@hig.se
+4626648168

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Studieformen är studieortsbaserad vilket innebär att undervisningen sker till viss del på campus i Gävle för vissa studenter (tillhörande Gävle, Bollnäs och Hudiksvall), och viss undervisning bedrivs på studieorten Norrtälje för studenter tillhörande den studieorten, 1-3 tillfällen
Kursen bedrivs på heltid under fem veckor och är uppdelad i två delar, 1) Mikrobiologi med Vårdhygien och 2) Farmakologi med Läkemedelsräkning. De flesta föreläsningarna är inspelade. Materialet och information kommer att vara tillgängligt via Canvas. Obligatoriska seminarier och obligatoriska kliniska färdighetsträningar ingår i de båda delarna och sker dels via Zoom och dels på campus/studieorten. Studenten anmäler sig till de olika momenten via Canvas.
Mikrobiologi med Vårdhygien och Farmakologi samt Läkemedelsräkning examineras var för sig som salstentamen vid olika tillfällen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen mellan lärare, examinator och studenter sker främst via Canvas och mejl.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)