Sök

Välkommen till kursen Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, 6 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 27 februari–12 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMG515 24345

Kursperiod och studietakt

Vecka 11–14 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Carola Ressem
Carola.Ressem@hig.se
070-7816505

Julia Högnelid

julia.hognelid@hig.se

026-648175

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Undervisningen i programmet och kursen är campusbaserat. Vi anpassar kontinuerligt undervisningsformen efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information finns på Canvas.
Undervisningsmomenten som ingår i kursen är: klinisk färdighetsträning, föreläsningar, seminarium och examinationer.
Närvaro är obligatorisk vid kursintroduktion, seminarier, examinationer samt klinisk färdighetsträning. All frånvaro ska tas igen.
Observera att vissa moment kräver obligatorisk förberedelse.

Kommunikationssätt
Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter. Canvas ger dig som student tillgång till kursmaterial och aktuell information. Använd alltid den mejl som du registrerat i ladok vid kontakt med lärare.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Hanna Brage Hallenberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)