Sök

Välkommen till kursen Fysiologi och anatomi, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 13–26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVG102, 24406, 24401, 24405, 24407

Kursperiod och studietakt

Vecka 13–22 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Sarah Karlsson
Sarah.Karlsson@hig.se
+4626645024

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen ger grundläggande förståelse för människans uppbyggnad och funktion -uppdelat på elva områden. Varje område inleds med en introduktionsföreläsning som kan ske live på campus, via digitalt mötesrum Zoom/eller som inspelade föreläsning. De inspelade föreläsningarna finns tillgängliga på lärplattformen Canvas under kursens gång. Föreläsningarna följs upp av ett obligatoriskt examinerande halvdagsseminarium för respektive område, obligatoriska examinerande metodövningar/laboration, online-tentamen i reproduktionsorganens anatomi och fysiologi.

Kursen slutexamineras med två skriftliga individuella tentamina.

Kommunikationssätt
Denna kurs arbetar både med fysiska som digitala lärmiljöer, det innebär att undervisning kan ske på Campus/studieort samt digitalt. Kommunikationen i kursen sker genom Canvas och Zoom, vid föreläsningar, seminarier och metodövningar. Kursansvariga och examinator nås säkrast via e-post

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)