Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 11–24 mars.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMG110 24304

Kursperiod och studietakt

Vecka 13–22 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Carola Ressem
Carola.Ressem@hig.se
0707816505

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Vi anpassar kontinuerligt undervisning efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undervisningsmomenten som ingår i kursen är: verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar, seminarium, tentamen och klinisk examination.
Närvaro är obligatorisk vid kursintroduktion, VFU, seminarier och examinationer. All frånvaro ska tas igen.

Kursen utgörs av klinisk utbildning under 10 veckor varav 8 veckor är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förlagd till 7 veckor somatisk sjukvård och 1 vecka hemsjukvård. De undervisningsmoment som ingår under den kliniska utbildningen och teoretiska delen av kursen, ska främja teoretisk och klinisk kunskapsutveckling. Studenten ska under handledning av huvud/handledare och klinisk adjunkt utveckla ett reflekterande och problemlösande arbetssätt samt handlingsberedskap inför sin yrkesroll som sjuksköterska. För att få en helhetssyn i sin teoretiska och kliniska kunskap är olika typer av examinationer kopplade till kursens lärandemål.

Kommunikationssätt
Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter. Canvas ger dig som student tillgång till kursmaterial och aktuell information. Använd alltid den mejl som du registrerat i ladok vid kontakt med lärare.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)