Sök

Välkommen till kursen Sjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 17–30 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MVG104, 24404

Kursperiod och studietakt

Vecka 18–22 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Monique Toratti Lindgren
Monique.Toratti.Lindgren@hig.se
+728560275

Sarah Karlsson

sahkan@hig.se

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg: kursen ger kunskaper inom patofysiologi, symtom, diagnos, vård och behandling vid vanligt förekommande sjukdomar i områdena medicin, kirurgi och infektion samt vårdhygieniska principer vid respektive sjukdomsområde. Varje sjukdomsområde inleds med introduktionsföreläsning och finns tillgängliga i lärplattformen Canvas.
Föreläsningarna följs upp av frivilliga seminarium.
Seminarierna genomförs via Zoom
Obligatoriska examinerande metodövningar i klinisk status och sker på Campus i Gävle
Kursen avslutas med digital individuell tentamen som är uppdelad i två efterföljande tentamenstillfällen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen under kursen sker via lärplattformen Canvas och via Zoom.
Metodövningen i klinisk status genomförs på Campus i Gävle
Kursansvariga och examinator nås säkrast via e-post

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)