Välkommen till kursen Examensarbete i pedagogik (campus), 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-02.

Kursnamn

Examensarbete i pedagogik

Kurskod

PEG700

Anmälningskod

13108

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Björklund

E-post: erika.bjorklund@hig.se

Tfn: 026-64 89 35

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Period för kursregistrering: 16 augusti – 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Tänk på att klicka på 2021-08-30 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT21.

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Varmt välkommen till kursen!
Pga Corona så kommer åtminstone kursens första tio veckor att genomföras i distansform.

I kursen kommer du att planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete samt genomföra en kritisk granskning av någon annans vetenskapliga arbete. Detta innebär att, med ett vetenskapligt förhållningssätt och med beaktande av forskningsetiska principer, planera och genomföra en studie samt att rapportera denna studie i en uppsats. För studien ska relevanta metoder, ansatser och perspektiv användas och redovisas i uppsatsen, tillsammans med en beskrivning av problemområdet. Det ingår också att vid en så kallad ventilering kritiskt granska någon annans vetenskapliga produktion, alltså uppsats, samt att försvara det egna arbetet.

Kursen börjar på måndag i v. 35, alltså den 30e augusti. För att få den bästa starten på ditt examensarbete, inled kursen med att noga läsa informationen som finns på Canvas, inklusive schemat med studieplanering. Inled också, inför kursintroduktionen, med att orientera dig i all kurslitteratur (se alltså till att du har kurslitteraturen tillgänglig innan kursen börjar) och bilda dig en uppfattning om vad varje bok handlar om och hur du kan använda den för ditt arbete. De första två veckorna behöver du mer noggrant läsa särskilt Agnafors & Levinsson (2019) samt Lundin (2009), men även Brinkjaer & Höyen (2020) samt Nilholm (2016).

Kursintroduktionen kommer att ske via zoom och äga rum på onsdagen den 1a september kl. 8.15-10.00. Länk till seminariet finns på Canvas. Det är viktigt att du deltar vid kursintroduktionen eftersom du då kommer att få väldigt mycket information om kursens upplägg, samt att informationen på Canvas gällande bland annat Schema och studieplanering kommer att förtydligas och förklaras.

Examensarbeteskursen går ut på att du ska arbeta självständigt med utgångspunkt i en studie som ska genomföras och rapporteras. För vägledning i detta självständiga arbete så kommer du att tilldelas en handledare som du kan boka tider med. Därutöver kommer kursen även att innehålla grupphandledningstillfällen och några föreläsningar (inspelade och live-streamade). Vid grupphandledningstillfällena förväntas du delta genom att dels skicka in din egen text inför seminariet och dels genom att granska och, vid seminariet, kommentera en text som någon av dina kurskamrater skrivit. Dessa seminarier utgör också en förberedelse och träning inför ventileringen.

Kursen avslutas med ett ventileringstillfälle som, om Covid-läget tillåter, kommer att ske här på campus i januari 2022.

Mer information om ovanstående kommer du att finna på Canvas, i de olika kursmodulerna.

Kommunikationssätt

I kursen använder vi oss av zoom och e-post.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-07-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)