Sök

Välkommen till kursen Examensarbete i pedagogik (distans), 15 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PEG702 - 13101

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 (halvfart )

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Tänk på att klicka på 2022-08-29 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT22

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Erika Björklund
Erika.Bjorklund@hig.se
026-64 89 35

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Varmt välkommen till kursen!


I kursen kommer du att planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete samt genomföra en kritisk granskning av någon annans vetenskapliga arbete. Detta innebär att, med ett vetenskapligt förhållningssätt och med beaktande av forskningsetiska principer, planera och genomföra en studie samt att rapportera denna studie i en uppsats. För studien ska relevanta metoder, ansatser och perspektiv användas och redovisas i uppsatsen, tillsammans med en beskrivning av problemområdet. Det ingår också att vid en så kallad ventilering kritiskt granska någon annans vetenskapliga produktion, alltså uppsats, samt att försvara det egna arbetet.

Kursen börjar på måndag i v. 35, alltså den 29e augusti. För att få den bästa starten på ditt examensarbete, inled kursen med att noga läsa informationen som finns på Canvas, särskilt studiehandledningen. Inled också, inför kursintroduktionen, med att orientera dig i kurslitteraturen (se alltså till att du har kurslitteraturen tillgänglig innan kursen börjar) och bilda dig en uppfattning om vad varje bok handlar om och hur du kan använda den för ditt arbete. De första veckorna behöver du mer noggrant läsa särskilt Agnafors & Levinsson (2019) samt Lundin (2009), men även Brinkjaer & Höyen (2020) samt Nilholm (2016).

Kursintroduktionen kommer att ske via zoom och äga rum på onsdagen den 31a augusti kl. 09.00-11.00 (distans). Länk till introduktionen kommer att finnas på Canvas. Det är viktigt att du deltar vid kursintroduktionen eftersom du då kommer att få väldigt mycket information om kursens upplägg, samt att informationen på Canvas och studiehandledningen kommer att förtydligas och förklaras.

Examensarbeteskursen går ut på att du ska arbeta självständigt med utgångspunkt i en studie som ska genomföras och rapporteras. För vägledning i detta självständiga arbete så kommer du att tilldelas en handledare som du bokar tider med. Du kommer också att delta vid grupphandledningar. Vid grupphandledningstillfällena förväntas du delta genom att dels skicka in din egen text inför seminariet och dels genom att granska och, vid seminariet, kommentera en text som någon av dina kurskamrater skrivit. Dessa seminarier utgör också en förberedelse och träning inför ventileringen. Därutöver kommer kursen även att innehålla några föreläsningar (inspelade och live-streamade).

Kursen avslutas med ett ventileringstillfälle som kommer att ske här på campus i januari 2023.

Mer information om ovanstående kommer du att finna på Canvas och i studiehandledningen.

Kommunikationssätt
I kursen använder vi oss av canvas, zoom och e-post.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)