Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande (campus), 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PEG309 13100

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–02 (helfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Anniken Melbye
anniken.melbye@hig.se
026-64 85 34

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen startar den 28 augusti kl.13.30 – 15.30 i sal 31:316. Då kommer vi att ha kursintroduktion med genomgång av kursens upplägg och presentation av ämnena bild, drama och musik, vilka ingår i kursen.
Kursen ”Barns skapande och estetiskt lärande” innehåller gestaltande, processinriktat och estetiskt arbete i ämnena bild, musik och drama, samt teoretiska perspektiv på barns skapande och estetiskt lärande. Lek och skapande verksamhet behandlas och estetiska lärprocesser diskuteras ur olika perspektiv. Kursen behandlar såväl ämnesspecifik som ämnesintegrerad verksamhet liksom ledarskap. Multimediala digitala lärresurser diskuteras och problematiseras.
Kursen är indelad i fyra moment; bild, drama, musik och temaarbete. I varje moment ingår praktiska och teoretiska uppgifter. Undervisningen kommer att bestå av workshops, föreläsningar, seminarier, enskilda uppgifter och grupparbeten. Varje lektionstillfälle är examinerande, vilket innebär att du måste deltaga aktivt på lektionerna i det praktiska arbetet för att bli examinerad. Examinerande inlämningsuppgifter ingår i kursen. På Canvas under modulen Kursinformation framgår kursmål, betygskriterier, såväl kriterier för praktiskt arbete som kriterier för textuppgifter, samt inlämningsdatum. En materialavgift i bild på 100 kronor kommer att tas ut under terminen.

Kommunikationssätt
Information om kursen kommer i första hand ges via Canvas. Via Canvas skickar du också in dina inlämningsuppgifter. Här kan även kommentarer till uppgifter finnas.
Vill du komma i kontakt med kursansvariga eller andra lärare rekommenderar vi mejlen. Frågor som rör ämnena ställs till respektive lärare medan kursansvariga svarar på frågor om kursen som helhet.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)