Sök

Välkommen till kursen Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande (campus), 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PEG309 - 13102

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 (helfart )

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Tänk på att klicka på 2022-08-29 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT22

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Ingela Fernström
Ingela.Fernstrom@hig.se
026-64 82 80

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursupplägg campus HT22 (13102)


Hej och varmt välkommen till kursen ”Barns skapande och estetiskt lärande”!
Vi startar kursen den 29 augusti kl: 13:00 – 15.00 i sal 13:111. Då kommer vi att ha kursintroduktion med genomgång av kursens upplägg och presentation av ämnena bild, drama och musik, vilka ingår i kursen, samt ha en workshop.
Kursen ”Barns skapande och estetiskt lärande” innehåller gestaltande, processinriktat och estetiskt arbete i ämnena bild, musik och drama, samt teoretiska perspektiv på barns skapande och estetiskt lärande. Lek och skapande verksamhet behandlas och estetiska lärprocesser diskuteras ur olika perspektiv. Kursen behandlar såväl ämnesspecifik som ämnesintegrerad verksamhet liksom ledarskap. Multimediala digitala lärresurser diskuteras och problematiseras.


Kursen är indelad i fyra moment; bild, drama, musik och temaarbete. I varje moment ingår praktiska och teoretiska uppgifter. Undervisningen kommer att bestå av workshops, föreläsningar, seminarier, enskilda uppgifter och grupparbeten. Varje lektionstillfälle är examinerande, vilket innebär att du måste deltaga aktivt på lektionerna i det praktiska arbetet för att bli examinerad. Examinerande inlämningsuppgifter ingår i kursen. På Canvas under modulen Kursinformation framgår kursmål, betygskriterier, såväl kriterier för praktiskt arbete som kriterier för textuppgifter, samt inlämningsdatum. På Canvas kommer du också att kunna se vilken grupp du tillhör, C1, C2 eller C3, samt schema för den gruppen.

Kommunikationssätt
Information om kursen kommer i första hand ges via Canvas. Via Canvas skickar du också in dina inlämningsuppgifter. Här kan även kommentarer till uppgifter finnas.
Vill du komma i kontakt med kursansvariga eller andra lärare rekommenderar vi mejlen. Frågor som rör ämnena ställs till respektive lärare medan kursansvariga svarar på frågor om kursen som helhet.

Kursansvarig: Ingela Fernström & Kostas Dahlqvist

Övrig information
En materialavgift i bild på 100 kronor kommer att tas ut under terminen.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)