Välkommen till kursen Hälsopedagogik 1-30 (distans), 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-22.

Information om kursen

Kursnamn

Hälsopedagogik 1-30

Kurskod

PEG011

Anmälningskod

 13112

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Eriksson

E-post: erika.eriksson@hig.se

Tfn: 026- 64 82 26

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Period för kursregistrering: 16 augusti – 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

I kursen Hälsopedagogik 1-30 ingår tre moment; - moment 1: Introduktion till pedagogik 15hp, - moment 2: Hälsofrämjande arbete 7,5hp och - moment 3: Vetenskapligt arbete i pedagogik 7,5hp.

Vid kursstarten (via Zoom) måndagen den 30 augusti kl 13.00-15.00 kommer vi att gemensamt gå genom studiehandledning, schema, kurslitteratur mm. Zoomlänk till kursstarten finner ni i Canvas.

I moment 1, som går v 35-02, introduceras hälsopedagogik som kunskapsområde inom ramen för ämnet pedagogik. Faktorer av vikt för hälsopedagogiskt arbete introduceras, granskas och diskuteras, liksom pedagogiska inriktningar med relevans för det hälsopedagogiska området. Vidare studeras hälsopedagogiska frågeställningar utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv samt hur synen på kunskap, lärande och hälsa förändrats under olika tidsperioder.

Undervisningen i kursen består bland annat av föreläsningar, seminarier och webbseminarier – du kommer hitta information och material om detta på lärplattformen Canvas. Det är viktigt att du tar del av den informationen och håller dig uppdaterad om vad som händer i momenten och kursen. Den ej schemalagda tiden är avsedd för självstudier, det kan handla om grupparbeten och inläsning av litteratur inför seminarier och föreläsningar. Räkna med att studier på egen hand, eller tillsammans med kurskamrater, omfattar 20 timmar per vecka vid halvtidsstudier.

Kommunikationssätt

I skrivande stund råder restriktioner på grund av covid-19 vad gäller undervisning på plats vid Högskolan i Gävle. Observera dock att beroende på hur läget förändras, så kan det till vårterminen 2022 komma att genomföras upp till tre kursträffar på plats vid Högskolan i Gävle (denna information kunde ni bland annat läsa när ni sökte kursen). Information om dessa tillfällen kommer att komma löpande under höstterminen beroende på hur restriktionerna förändras.

I kursen använder vi lärplattformen Canvas samt vid webbseminarier webbmötestjänsten Zoom. Viktigt att tänka på vid webbseminarier är att dessa är jämförbara med undervisningstillfällen på plats på campus. För att alla, både kursare och lärare, ska kunna höra och koncentrera sig på det som sägs och händer vid seminariet så se till att du sitter i ett avskilt rum utan störande moment. Se alltså till att avsätta "egentid" för webbseminariet så att ni kan delta på motsvarande sätt som om ni vore på plats, så att alla har lika goda möjligheter att följa med i seminariet/undervisningen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)