Sök

Välkommen till kursen Pedagogik 31-60 (distans), 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PEG301 - 13109

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-22 (halvfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

  • Tänk på att klicka på 2022-08-29 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT22

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Calle Carling
Calle.Carling@hig.se
026-64 50 11

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen består av fyra moment:
Kunskap och lärande 7,5 hp. Kunskapsteoretiska begrepp introduceras och relateras till olika pedagogiska tankeriktningar. Förhållandet mellan kunskapsteoretiska utgångspunkter och lärande i skilda pedagogiska sammanhang analyseras och diskuteras.

Samhällsperspektiv på pedagogiska processer 7,5 hp. Förhållandet mellan utbildningspolitiska mål i olika tidsepoker och pedagogiska sammanhang behandlas. Förhållandet mellan utbildning och demokrati analyseras och diskuteras.

Pedagogiska forskningsprocesser 7,5 hp. Sambandet mellan vetenskapsteoretisk utgångspunkt och vetenskaplig metod utifrån en pedagogisk problemformulering behandlas. Vidare ingår kritisk granskning av olika typer av källor.

Vetenskaplig arbete, 7,5 hp. En vetenskaplig undersökning genomförs och presenteras. Momentet innehåller även granskning av vetenskapliga arbeten samt försvar av ett eget.

De tre första momenten examineras genom enskilda- och gruppuppgifter, skriftligt och muntligt, det fjärde momentet examineras genom produktion av ett vetenskapligt arbete, försvar av detta vid ett seminarium samt att vara opponent på ett annat arbete.

Kursen är planerad med fem heldagsträffar första träffen sker måndag 29 augusti kl 10.00-16.00 via Zoom https://hig-se.zoom.us/j/246376103 Övriga heldagsträffar för höstterminen sker fredag 10.00-16.00 v45 och v02, Varje heldagsträff avslutar ett moment och introducerar det nya momentet. Mellan träffarna träffas vi för seminarieövningar, v38, v42 och v49. Dag och tid för dessa bestämmer vi vid första tillfället.

Kommunikationssätt
Kommunikation sker via kursplattformen Canvas och via Zoom för träffar

Övrig information
Litteraturlistan för kursen har uppdaterats under våren 2022, men ha för vana att alltid skaffa senaste upplaga av kurslitteratur om nu något missats.
Under sommaren har jag semester från midsommar och arbetar första dag 15 augusti.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)