Välkommen till kursen Pedagogik 31-60 (distans), 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-22.

Information om kursen

Kursnamn

Pedagogik 31-60

Kurskod

PEG301

Anmälningskod

 13111

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Calle Carling

E-post: calle.carling@hig.se

Tfn: 026-64 50 11

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Period för kursregistrering: 16 augusti – 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Pedagogik 31-60 omfattar fyra moment;
Kunskap och lärande 7,5 hp. Kunskapsteoretiska begrepp introduceras och relateras till olika pedagogiska tankeriktningar. Förhållandet mellan kunskapsteoretiska utgångspunkter och lärande i skilda pedagogiska sammanhang analyseras och diskuteras.

Samhällsperspektiv på pedagogiska processer 7,5 hp. Förhållandet mellan utbildningspolitiska mål i olika tidsepoker och pedagogiska sammanhang behandlas. Förhållandet mellan utbildning och demokrati analyseras och diskuteras.

Pedagogiska forskningsprocesser 7,5 hp. Sambandet mellan vetenskapsteoretisk utgångspunkt och vetenskaplig metod utifrån en pedagogisk problemformulering behandlas. Vidare ingår kritisk granskning av olika typer av källor.

Vetenskaplig arbete, 7,5 hp. En vetenskaplig undersökning genomförs och presenteras. Momentet innehåller även granskning av vetenskapliga arbeten samt försvar av ett eget.

De tre första momenten examineras genom enskilda- och gruppuppgifter, skriftligt och muntligt, det fjärde momentet examineras genom produktion av ett vetenskapligt arbete, försvar av detta vid ett seminarium samt att vara opponent på ett annat arbete.

Kursen är planerad med fem realtidsträffar, fredagar kl 10-16 med start fredag 27/8 kl 10.00 via Zoomförutom dessa tillkommer ca två webbseminarier i realtid mellan varje träff. Schema för träffarna kommer att vara tillgängligt i början av augusti. Seminarietider bestäms vid första träffen. Vid första träffen presenteras kursen, upprop förrättas och det första momentet introduceras.

Vanligtvis ges kursen på halvdistans, det vill säga att heldagsträffarna är förlagda till Gävle och på plats, medan seminarierna sker via Zoom. Enligt beslut från högskolan skall höstterminen -21 period 1 planeras som distansundervisning. Detta kan komma att ändras om högskolan fattar nya beslut om undervisningen förläggning.

Observera att kursstart är fredag 27/8 i v 34 kl 10.00 via Zoom

Mellan den 29/6 - 17/8 är kursansvarig på semester och nås därför inte på e-post eller telefon.

Kommunikationssätt

De främsta kommunikationskanalerna digitalt är webverktyget Zoom samt kursplattformen Canvas.
För Zoom och distansundervisning är det en fördel med en god internetuppkoppling, dator och ett gott headset.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)