Välkommen till kursen Attityd- och beteendepåverkan 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-44.

Kursnamn

 Attityd- och beteendepåverkan 7,5 hp

Kurskod

PSG000

Anmälningskod

 15300

Ansvarig akademi

Akademi för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Hanna Kusterer
E-post: hanna.kusterer@hig.se

Telefon: 026-648947 

Namn: Marianne Jakobsson

E-post: marianne.jakobsson@hig.se

Telefon: 026-648710

Kursadministration

Marie Åhrman

E-post: Studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Period för kursregistrering: 16 augusti - 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursens schema

Information om kursens upplägg se nedan under kursupplägg

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen Attityd- och beteendepåverkan ges med halvfart på distans. Kursintroduktionen kommer att äga rum tisdagen den 31 augusti kl. 15-16. Det är möjligt att följa denna via Zoom, som nås via en länk i lärplattformen Canvas. I övrigt kommer kursen i huvudsak bestå av inspelade föreläsningar, som kommer att läggas ut för streaming via Canvas i den ordning som vi tror det är lämpligt att se dem. Ni kan alltså titta på dem när det passar er och så många gånger ni vill. Föreläsningarna kompletteras med ett par repetitions- och frågestunder som sker i realtid via Zoom. Datum och tid för dessa meddelas vid kursstart. Kursen innehåller inga fysiska träffar eller obligatoriska undervisningstillfällen.

Canvas är en mycket viktig del i undervisningen. På Canvas läggs material som rör kursen ut, som exempelvis föreläsningar, handouts, rekommenderat material, och information om examinationsuppgifter. Ni lämnar även in examinationsuppgifter, kan diskutera med varandra och ställa frågor till lärare via Canvas.

Kursen innefattar tre examinationsuppgifter, samtliga individuella. Den första är en kunskapscheck (med enklare, faktabaserade frågor) som genomförs efter ungefär halva kursen. Den andra är en inlämningsuppgift i form av en case-analys där ni ger respons på varandras preliminära analyser innan en slutversion skickas in ett par veckor senare. Den tredje uppgiften består av en hemtenta med en eller två längre essäfrågor som ges i slutet av kursen. För att få godkänt på kursen behöver samtliga examinationsuppgifter vara godkända. Mer information om examinationsuppgifterna kommer att ges vid kursstart samt via Canvas.


Kommunikationssätt

All material utöver kursböckerna kommer att finnas tillgängligt via Canvas. Diskussionsforum på Canvas kommer att användas för kommunikation mellan kursdeltagare och frågor till kursansvarig lärare. Två frågestunder via Zoom arrangeras under andra halvan av kursen.

Övrig information
Angående kurslitteraturen:
Kursboken The Psychology of Attitudes and Attitude Change: Det går lika bra att använda 2:a upplagan av Maio & Haddock (2015) som 3:e upplagan av Maio, Haddock & Verplanken (2019). Vi rekommenderar att ni har tillgång till denna bok i god tid innan kursstart.

I stället för att läsa den populärvetenskapliga boken Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness av Thaler & Sunstein (2009) kan ni läsa vetenskapliga artiklar som ni får tillgång till vid kursstart. Om ni vill köpa denna bok går det självklart bra att använda sig av den, men det går också lika bra med artiklarna.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-06-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)