Sök

Välkommen till kursen Beteendevetenskaplig metod och arbetsliv 15 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober och 6 november.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG101 - 15303

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på helfart under vecka 45-02

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare


Katrin Lättman
katrin.lattman@hig.se
026-648708

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen inleds med kvalitativa metoder, forskningsetik och vetenskapsteori. Denna del av kursen handlar om olika vetenskapsteoretiska perspektiv och dess påverkan på vilken typ av kunskap som uppnås, utmärkande drag för kvalitativa metoder i psykologi, hur forskningsetiska aspekter bör tas hänsyn till och påverkar de olika delarna av forskningsprocessen, samt exempel på några kvalitativa metodologiska perspektiv. Teori (föreläsningar) och praktik (seminarier och uppgifter) varvas. De praktiska delarna innefattar ett grupparbete som löper under hela den här delen av kursen. Här ingår planering av en intervjustudie, inklusive författande av missiv (informationsbrev), träning i intervjumetodik, induktiv tematisk analys av intervjumaterial, framställande av en vetenskaplig rapport samt återkommande kamratrespons (peer review) under arbetets gång. De teoretiska delarna tränas och examineras genom hemtentamen i både vetenskapsteori och kvalitativa metoder.

Under andra halvan av kursen behandlas kvantitativ metod och statistik. Den kvantitativa delen innehåller design, enkätmetodik, statistiska analysmetoder samt praktiska övningar i att använda ett statistiskt analysprogram (SPSS). De analysmetoder som behandlas är korrelationer, regressionsanalyser, t-test, grundläggande variansanalyser (ANOVA) med eftertest (post hoc) samt icke-parametriska test. Kursen innehåller även utvärderingsmetodik som behandlar skillnader och likheter mellan forskning och utvärdering. Samband mellan olika typer av frågeställningar, data och analyser behandlas också i kursen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen sker genom kursens Canvas-sida vilken kommer finnas tillgänglig efter registrering i anslutning till kursstart. Vidare ges kursen i huvudsak på campus (föreläsningar och seminarier) med en del tid avsatt för grupparbeten (obligatoriska moment) och det förekommer även inslag av zoom i undervisningen.
Bästa sättet att nå lärare och examinator är generellt via mail, uppgifter kommer finnas tillgängliga i studiehandledningen.
Vidare finns viktig information i studiehandledningen kring kursens upplägg, till exempel schemat finns både där samt i kronox. Information kring gruppindelning ges i samband med kursstart.

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv.

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)