Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Forensisk psykologi 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 23 oktober–5 november.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG500 15301

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–02 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Linda Nordhall
linda.nordhall@hig.se


Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen är en distanskurs på helfart och är indelad i två moment där inriktningen för moment 1 är rättspsykologiska grunder och för moment 2 är kriminalvård samt förklaringar till kriminellt beteende. I moment 2 ingår även psykologiska reaktioner och konsekvenser av brott bland brottsoffer. Moment 1 kommer examineras med en individuell inlämningsuppgift och en online-tentamen på Canvas och moment 2 kommer examineras med ett examinerande seminarium och en hemtentamen. Det examinerande seminariet är planerat att ske 5 januari 2024 09.00-12.00 via Zoom, och är det enda tillfället med obligatorisk närvaro.
Undervisningen består av webbaserade föreläsningar där både livestreamade via Zoom och förinspelade föreläsningar förekommer. Ingen föreläsning kommer vara obligatorisk.

Kommunikationssätt
Kursen kommer bedrivas via läroplattformen Canvas och all information samt alla föreläsningarna (länkar till Zoom) kommer att vara tillgängliga därifrån. Första träffen kommer vara en kursintroduktion via Zoom (länk kommer finnas på Canvas), där jag kommer gå igenom kursens upplägg och där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Kursintroduktion kommer ske 6 november 2023 09.00 via Zoom, och denna följs sedan av en introduktionsföreläsning till Forensisk psykologi 09.30-12.00 (Zoom).

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)