Sök

Välkommen till kursen Forensisk psykologi 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober och 6 november.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG500 -15304

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på helfart under vecka 45-02

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Sara Waller Skoog
sara.wallerskoog@hig.se
0768673439


Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen kan läsas på distans men många av föreläsningarna hålls i hybridform i föreläsningssal på HiG och vi hoppas att de som har möjlighet kan närvara på plats i så stor utsträckning som möjligt. De föreläsningar som hålls i sal på HiG streamas också i realtid och en del av dem spelas in. En del av föreläsningarna är istället förinspelade. I schemat som ni finner i KronoX senast en månad innan kursen startar kommer det anges vad som gäller för respektive föreläsning.

Eventuella schemaändringar annonseras genom anslag i Canvas.

Läroplattformen Canvas är en viktig del i undervisningen. Där skrivs fortlöpande meddelanden med aktuell information och det är därför viktigt att du kontinuerligt går in på kursens sida i Canvas för att vara säker på att du har tagit del av all relevant information. Kontrollera även kursens schema inför föreläsningar för att vara uppdaterad om eventuella ändringar. I Canvas kommer även en studiehandledning för kursen läggas ut i samband med kursstart. Kursplan hittar du på HIGs hemsida.

Kurslitteratur och föreläsningar utgör tillsammans det kursinnehåll som examineras genom de olika examinationsuppgifterna. Litteratur för fördjupning i form av artiklar och rapporter kommer finnas i Canvas.

Kurslitteratur
Ändringar har gjorts i kurslitteraturen. Följande kurslitteratur gäller:

Moment 1
Eriksson, Å., & Sturidsson, K. (2017). Klinisk forensisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. sidor: kap 4 och 6
Howitt, D. (2018). Introduction to forensic and criminal psychology. London: Pearson. sidor:
kap 1-3, 11, 13-20, 23-24
Josefsson, D. (2013). Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan
som skapade Thomas Quick. Stockholm: Pocketbolaget. sidor: 553
Memon, A., Vrij, A., & Bull, R. (2:nd ed.) (2003). Psychology and Law. Chichester: Johan
Wiley. sidor: 223

Moment 2
Björkhagen Turesson, A., & Staaf A. (2018). Kriminalvården – innanför och utanför. Studentlitteratur: Lund.
Eriksson, Å., & Sturidsson, K. (2017) Klinisk forensisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. sidor: kap 1-3, 5, 7-14
Howitt, D. (2018). Introduction to forensic and criminal psychology. London: Pearson. sidor:
kap 4, 5-1


Examination
Kursen examineras genom en examinationsportfölj som innefattar följande uppgifter (vilka kommer beskrivas mer ingående i studiehandledningen):

Examinationsuppgift 1 Individuell inlämningsuppgift i två delar (examinerar lärandemål 2-3)
Examinationsuppgift 2 Online-tentamen (examinerar lärandemål 1)
Examinationsuppgift 3 Diskussionsseminarier (examinerar lärandemål 4)
Examinationsuppgift 4 Hemtentamen (examinerar lärandemål 5)

Resultat och feedback
Resultat på examinationsuppgifterna meddelas i Canvas senast 15 arbetsdagar efter inlämnings- eller genomförandedatum, om inget annat anges.
Välkommen till kursen!

Kommunikationssätt
Kursinformation kommuniceras i huvudsak via Canvas. Föreläsningar och seminarier sker i huvudsak via Zoom. Om du behöver nå kursansvarig eller annan personal på kursen är det enklast att mejla personen.

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)