Sök

Välkommen till kursen Forensisk psykologi 15 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober och 6 november.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG500 -15304

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på helfart under vecka 45-02

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Sara Waller Skoog
sara.wallerskoog@hig.se
0768673439


Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen kan läsas på distans men många av föreläsningarna hålls i hybridform i föreläsningssal på HiG och vi hoppas att de som har möjlighet kan närvara på plats i så stor utsträckning som möjligt. De föreläsningar som hålls i sal på HiG streamas också i realtid och en del av dem spelas in. En del av föreläsningarna är istället förinspelade. I schemat som ni finner i KronoX senast en månad innan kursen startar kommer det anges vad som gäller för respektive föreläsning.

Eventuella schemaändringar annonseras genom anslag i Canvas.

Läroplattformen Canvas är en viktig del i undervisningen. Där skrivs fortlöpande meddelanden med aktuell information och det är därför viktigt att du kontinuerligt går in på kursens sida i Canvas för att vara säker på att du har tagit del av all relevant information. Kontrollera även kursens schema inför föreläsningar för att vara uppdaterad om eventuella ändringar. I Canvas kommer även en studiehandledning för kursen läggas ut i samband med kursstart. Kursplan hittar du på HIGs hemsida.

Kurslitteratur och föreläsningar utgör tillsammans det kursinnehåll som examineras genom de olika examinationsuppgifterna. Litteratur för fördjupning i form av artiklar och rapporter kommer finnas i Canvas.

Kurslitteratur
Ändringar har gjorts i kurslitteraturen. Följande kurslitteratur gäller:

Moment 1
Eriksson, Å., & Sturidsson, K. (2017). Klinisk forensisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. sidor: kap 4 och 6
Howitt, D. (2018). Introduction to forensic and criminal psychology. London: Pearson. sidor:
kap 1-3, 11, 13-20, 23-24
Josefsson, D. (2013). Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan
som skapade Thomas Quick. Stockholm: Pocketbolaget. sidor: 553
Memon, A., Vrij, A., & Bull, R. (2:nd ed.) (2003). Psychology and Law. Chichester: Johan
Wiley. sidor: 223

Moment 2
Björkhagen Turesson, A., & Staaf A. (2018). Kriminalvården – innanför och utanför. Studentlitteratur: Lund.
Eriksson, Å., & Sturidsson, K. (2017) Klinisk forensisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. sidor: kap 1-3, 5, 7-14
Howitt, D. (2018). Introduction to forensic and criminal psychology. London: Pearson. sidor:
kap 4, 5-1


Examination
Kursen examineras genom en examinationsportfölj som innefattar följande uppgifter (vilka kommer beskrivas mer ingående i studiehandledningen):

Examinationsuppgift 1 Individuell inlämningsuppgift i två delar (examinerar lärandemål 2-3)
Examinationsuppgift 2 Online-tentamen (examinerar lärandemål 1)
Examinationsuppgift 3 Diskussionsseminarier (examinerar lärandemål 4)
Examinationsuppgift 4 Hemtentamen (examinerar lärandemål 5)

Resultat och feedback
Resultat på examinationsuppgifterna meddelas i Canvas senast 15 arbetsdagar efter inlämnings- eller genomförandedatum, om inget annat anges.
Välkommen till kursen!

Kommunikationssätt
Kursinformation kommuniceras i huvudsak via Canvas. Föreläsningar och seminarier sker i huvudsak via Zoom. Om du behöver nå kursansvarig eller annan personal på kursen är det enklast att mejla personen.

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv.

Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)