Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Psykologi I, 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 1 januari och 14 januari.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG019 - 25306

Kursperiod och studietakt

Vecka 03/2024–03/2025, halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Linda Ytterholm
linda.ytterholm@hig.se
026-645092

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen bedrivs som en distanskurs på halvfart och har fyra kursträffar i realtid via Zoom. Kursen är uppdelad i fyra olika moment och de digitala kursträffarna ges i anslutning till varje moments start.
Första kursträffen sker lördag 20 januari klockan 10.00 (Zoomlänk presenteras på lärplattformen Canvas). De fyra delmomenten har olika examinationsformer och dessa presenteras i examinationsportföljer vid respektive moments start.
Ett fåtal webbföreläsningar kommer att ske live under kursen, men i övrigt kommer inspelade föreläsningar att presenteras enligt schema i respektive moments examinationsportfölj.
Många frågor vid kursstart brukar beröra en av kursböckerna (Psychology, themes and variations av Wayne Weiten) som finns i flera olika upplagor. Den nyaste upplagan är den elfte upplagan (11th edition), men det är även möjligt att använda upplaga nio (9th edition) eller tio (10th edition). Det ni ska undvika är det som benämns ”briefer version”. Kapitelindelningarna skiljer sig mellan upplagorna, men detta kommer att klargöras i varje moment i kursen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen i kursen sker via lärplattformen Canvas och under kursen kommer webbföreläsningar att ske via Zoom och Kaltura.
Kursansvarig nås enklast via mejl.

Övrig information
Varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar
/Linda

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)