Sök

Välkommen till kursen Psykologi III - forskningsmetoder och examensarbete, 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG801 - 25312

Kursperiod och studietakt

Vecka 03/2023-02/2024 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Niklas Halin
niklas.halin@hig.se
026-648503

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg

Kursen är en distanskurs på halvfart. Under vårterminen ges en metodkurs på 15 hp där tre delar kommer behandlas: vetenskapsteori, kvantitativ metod och kvalitativ metod. Var och en av dessa delar examineras med en separat inlämningsuppgift, samt diskussionsuppgifter som görs i mindre grupper där grupperna själva kommer överens om tiden när deras möten äger rum. Undervisningen består främst av webbaserade föreläsningar (både livestreamade och förinspelade föreläsningar kan förekomma). Ingen föreläsning kommer vara obligatorisk.

Under höstterminen ges kursens andra del som består av att skriva ett empiriskt examensarbete om 15 hp som studenterna i normalfallet skriver två och två. Till detta arbete kommer ni att tilldelas en handledare. Examensarbetet inleds med att skriva ett kortare uppsats-PM som måste vara godkänt innan själva examensarbetet påbörjas. Kursen avslutas i januari 2024 med en uppsatsventilering; där man dels ska opponera på en annan uppsats, samt försvara den egna. Uppsatsventileringen är det enda tillfället som det är obligatorisk närvaro på under denna kurs. Uppsatsventileringen sker via Zoom.
Kursen kommer bedrivas via läroplattformen Canvas och all information samt alla föreläsningarna kommer att vara tillgängliga därifrån.

Första träffen kommer vara en kursintroduktion via webbkonferensverktyget Zoom (länk kommer finnas på Canvas), där jag kommer gå igenom kursens upplägg och där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Om man inte har möjlighet att närvara är tanken att samtidigt spela in träffen och lägga upp den i efterhand.
Datum: 230116 12:00-12:30.

Kommunikationssätt
Den huvudsakliga plattformen för undervisningen är Canvas. Zoom kommer användas vid t.ex. eventuella livestreamade föreläsningar och frågestunder, samt vid gruppdiskussionerna och när uppsatserna ventileras.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)