Välkommen till kursen Psykologiska metoder och examensarbete C 30 hp (distans) 

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 03/2021-02/2022
Kursnamn

Psykologiska metoder och examensarbete

Kurskod

PSG800

Anmälningskod

25310

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Niklas Hallin
E-post: niklas.halin@hig.se

Telefon: 026-648503

Kursadministration

Marie Åhrman
E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 januari - 17 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Kursen är en distanskurs på halvfart. Under vårterminen ges en metodkurs på 15 hp där tre delar kommer behandlas: vetenskapsteori, kvantitativ metod och kvalitativ metod. Var och en av dessa delar examineras med en separat inlämningsuppgift. Undervisningen består av webbaserade föreläsningar (både livestreamade (Zoom) och förinspelade föreläsningar kan förekomma). Ingen föreläsning kommer vara obligatorisk.

Under höstterminen ges kursens andra del som består av att skriva ett empiriskt examensarbete och till detta arbete kommer ni att att tilldelas en handledare. Examensarbetet inleds med att skriva ett kortare uppsats-PM som måste vara godkänt innan själva examensarbetet påbörjas. Kursen avslutas i januari 2022 med en uppsatsventilering; där man dels ska opponera på någon annans uppsats, samt försvara sin egen. Uppsatsventileringen är det enda tillfället som det är obligatorisk närvaro på under denna kurs.

Kommunikationssätt

Kursen kommer bedrivas via läroplattformen Canvas och all information samt alla föreläsningarna kommer att vara tillgängliga därifrån.

Första träffen kommer vara en kursintroduktion via webbkonferensverktyget Zoom, där jag kommer gå igenom kursens upplägg och där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.
Datum: 210118 12:00-12:30.


Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)