Sök

Välkommen till kursen Psykologiska metoder och examensarbete C 30 hp (distans) 

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 3 januari - 16 januari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 03/2022-02/2023.

Information om kursen

Kurskod

PSG800

Anmälningskod

HIG-25312

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Se information under kursens upplägg

Kursansvarig lärare

Namn: Niklas Halin
E-post: niklas.halin@hig.se
Telefon: 026-648503

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursens upplägg


Kursen är en distanskurs på halvfart. Under vårterminen ges en metodkurs på 15 hp där tre delar kommer behandlas: vetenskapsteori, kvantitativ metod och kvalitativ metod. Var och en av dessa delar examineras med en separat inlämningsuppgift. Undervisningen består av webbaserade föreläsningar (både livestreamade (via Zoom) och förinspelade föreläsningar kan förekomma). Ingen föreläsning kommer vara obligatorisk.

Under höstterminen ges kursens andra del som består av att skriva ett empiriskt examensarbete och till detta arbete kommer ni att tilldelas en handledare. Examensarbetet inleds med att skriva ett kortare uppsats-PM som måste vara godkänt innan själva examensarbetet påbörjas. Kursen avslutas i januari 2023 med en uppsatsventilering; där man dels ska opponera på någon annans uppsats, samt försvara sin egen. Uppsatsventileringen är det enda tillfället som det är obligatorisk närvaro på under denna kurs.

Kommunikationssätt
Kursen kommer bedrivas via läroplattformen Canvas och all information samt alla föreläsningarna kommer att vara tillgängliga därifrån.

Övrig information
Första träffen kommer vara en kursintroduktion via webbkonferensverktyget Zoom (länk kommer finnas tillgänglig via Canvas), där jag kommer gå igenom kursens upplägg och där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Detta tillfälle kommer också att spelas in.

Datum: 220117 12:00-12:30.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)