Sök

Välkommen till kursen Examensarbete, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 13–26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PS303C - 25303

Kursperiod och studietakt

Vecka 13–22, helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Katrin Lättman
katrin.lattman@hig.se
026-648708

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen innefattar att genomföra en vetenskaplig studie, författa ett examensarbete och opponera på en annan grupps arbete.
Examensarbetet skrivs i par under handledning av en tilldelad handledare. Kursen inleds med författande av ett uppsats-PM, som ventileras under ett obligatoriskt PM-seminarium i mars. Efter godkänt PM inleds arbetet med själva uppsatsen. Den färdiga uppsatsen ventileras sedan på ett obligatoriskt uppsatsseminarium. En föreläsning kring uppsatsskrivande ingår i kursen, den är inte obligatorisk.

Kommunikationssätt
Information kring kursen kommer inledningsvis finnas på programsidan på canvas, därefter vid kursstart kommer all information ske via kursens egen sida. Ventileringsseminarierna är planerade att ta plats på Campus. Viktig information finns i såväl Studiehandledningen som i uppsatsriktlinjerna. Schema för ventileringsseminarier publiceras på Canvas efter inlämning av PM respektive uppsats. Anmälan till uppsatsskrivning sker på programsidan på Canvas i januari (parvis), därefter tilldelas handledare. Studenterna ansvarar själva för att ta kontakt med sin handledare.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)