Sök

Välkommen till kursen Examensarbete, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 14 mars - 27 mars

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 13-22.

Information om kursen

Kurskod

PS303C

Anmälningskod

HIG-25308

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Katrin Lättman
E-post: katrin.lattman@hig.se
Telefon: 026-648708

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursupplägg

Kursen innefattar att genomföra en vetenskaplig studie, författa ett examensarbete och opponera på en annan grupps arbete.
Examensarbetet skrivs i par under handledning av en tilldelad handledare. Kursen inleds med författande av ett uppsats-PM, som ventileras under ett obligatoriskt PM-seminarium i mars. Efter godkänt PM inleds arbetet med själva uppsatsen. Den färdiga uppsatsen ventileras sedan på ett obligatoriskt uppsatsseminarium. En föreläsning kring uppsatsskrivande ingår i kursen, den är inte obligatorisk.

Kommunikationssätt
Information kring kursen kommer inledningsvis finnas på programsidan på canvas, därefter vid kursstart kommer all information ske via kursens egen sida. Ventileringsseminarierna är planerade att ta plats på Campus. Viktig information finns i såväl Studiehandledningen som i uppsatsriktlinjerna. Schema för ventileringsseminarier publiceras på Canvas efter inlämning av PM respektive uppsats. Anmälan till uppsatsskrivning sker på programsidan på Canvas i januari (parvis), därefter tilldelas handledare. Studenterna ansvarar själva för att ta kontakt med sin handledare.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)