Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Religion för ämneslärare distans 1-30, 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok: 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG029 13221

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–02 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Per-Eriks Söderberg

per-erik.soderberg@hig.se

079-0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Det första undervisningstillfället sker 29 augusti kl. 10.15 - 12.00 via Zoom. Du bör själv registrera dig via www.student.ladok.se/. Registreringen är öppen under två veckor före kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer. I god tid innan kursen börjar kommer en studiehandledning finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas. Denna innehåller bland annat kontaktinformation, instruktioner för formalia och nyttiga länkar. Mer information om ämnesdidaktiken och schema för detta kommer också att läggas ut på Canvas.

Kursen består av fyra delmoment på 7,5 hp vardera, där varje moment har en momentansvarig lärare. Av varje momentansvarig kommer ni under terminens gång att få detaljschema och annan information som gäller varje enskilt moment. Examinationer inom momenten kan komma att variera mellan bland annat seminarium, hemtentamen och gruppuppgifter. Information om vilka som är momentansvariga, samt kontaktinformation, kommer finnas tillgängligt på Canvas i god tid innan kursstart.

Information om kurslitteraturen kommer också finnas tillgänglig på Canvas. Tänk på att denna inte behöver införskaffas i nytt skick, utan det finns möjligheter att låna böcker, införskaffa böcker i begagnat skick, i form av E-böcker och andra former.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens sida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas. Denna kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen då vi använder den för att kommunicera. Där återfinns studiehandledning, detaljscheman, instruktioner, kompendier och aktuell information. Canvas används även vid inlämning av examinatoriska uppgifter. Studiehandledningen innehåller viktig och nyttig information, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den.

Zoom är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. För dig som väljer att följa undervisningen via egen dator gäller följande: Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till de webbmötesrum där undervisningen äger rum följer du länken som momentansvariga lärare lägger upp på Canvas.

Klicka gärna runt på Högskolan i Gävles webbplats och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstinformation, studiehandledning, på Canvas eller under övrig information för nya studenter.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)